Uw Hams Uitvaartcodicil aanmaken of wijzigen

Hams Uitvaartverzorging Een
openhartige benadering waar de
persoonlijke wensen voorop staan

Crematie model 2

Deze kist is gelijk aan crematie model 1, echter uitgevoerd met een verhoogd deksel.