Uw Hams Uitvaartcodicil aanmaken of wijzigen

Hams Uitvaartverzorging Een
openhartige benadering waar de
persoonlijke wensen voorop staan

Advertentie

Graag helpen wij u verder met het verzorgen en opstellen van uw advertentie. (Meeste rouwadvertenties zijn 2 kolommen) Deze service en de bezorging voor het plaatsen van de advertentie, geldt voor alle lokale, regionale, landelijke dag en weekbladen en betekend voor u geen meerkosten. Wij zorgen ervoor dat, in het geval van meerdere advertenties en indien mogelijk, de advertenties zoveel mogelijk bij elkaar worden geplaatst.

Het is altijd mogelijk om de te plaatsen advertentie aan ons kenbaar te maken middels e-mail, fax of via telefonisch contact. Hierbij willen wij u vragen altijd duidelijk te vermelden in welke krant de advertentie geplaatst moet worden. Vermeld hierbij ook uw naam en adres.

Download Adobe Reader

Dankbetuiging [download]
Collegae [download]
Verenigingen[download]
Buren [download]
Kleinkinderen [download]
Gedichten [download]
Werkgever [download]
Scholen [download]
Vrienden [download]
Familie [download]