Uw Hams Uitvaartcodicil aanmaken of wijzigen

Hams Uitvaartverzorging Een
openhartige benadering waar de
persoonlijke wensen voorop staan

Aandachtspunten

Direct na het overlijden.

 1. (Huis)arts waarschuwen.
 2. Wie moeten er van familie/buren/kennissen als eersten gewaarschuwd worden?
 3. Wie sluit de ogen?
 4. Wie geeft de eerste zorg? (Bij crematie moet de pacemaker zijn verwijderd.)
 5. Is het wenselijk dat er obductie (onderzoek) plaatsvindt?
 6. Zal er orgaantransplantatie plaats mogen vinden?
 7. In welke kleding zal hij/zij opgebaard worden?
 8. Wie zorgt voor het wassen en aankleden? (evt. door of met uitvaartpersoneel)
 9. Waar zal de overledene worden verzorgd? (ziekenhuis, aula of thuis)
 10. Hoe moet het haar worden gekamd?
 11. Moet eventueel de bril worden opgezet?
 12. Hoe moeten de handen worden gelegd? (over elkaar of gevouwen)
 13. Zijn symbolen (rozenkrans, kruisje, kaarsen, tekeningen, foto’s etc.) gewenst?

Het regelen van de uitvaart.

 1. Waar bevinden zich de officiële documenten? (trouwboekje, identificatiebewijs met burgerlijk service nummer verzekeringspolissen, codicil e.d.)
 2. Moet de uitvoering van de kist zijn naar plaatselijk gebruik of zijn er andere wensen?
 3. Waar zal de overledene worden opgebaard? In een aula, uitvaartcentrum of thuis?
 4. Willen er nabestaanden helpen met de laatste zorg en het opbaren? (Door speciale koeltafels (wanneer gekist is) c.q. bedkoelers is thuis opbaren mogelijk, mits op de begane grond en voldoende ruimte.)
 5. Zijn er bloemen en/of muziek bij het opbaren?
 6. Wordt de overledene begraven of gecremeerd en waar zal dat zijn (in welke plaats)?

      Bij begraven:

 1. Moet het een enkel of dubbel graf zijn?
 2. Moet de kist helemaal zakken, een klein stukje of blijven staan?

      Bij crematie:

 1. Welke muziek moet er in het crematorium worden gespeeld?
 2. Wie begeleidt de plechtigheid in het crematorium (geestelijke, uitvaartbegeleider, familielid of anders)?
 3. Wat moet er na de crematie (na één maand) met de as gebeuren?

      Persoonlijke wensen omtrent de uitvaart:

 1. Moeten er rouwbrieven gedrukt worden? Wie moeten er een rouwbrief ontvangen?
 2. Moet er een rouwadvertentie worden geplaatst? Zo ja, in welke krant en wanneer?
 3. Wil men bezoek aan huis?
 4. Zijn bloemen, zoals graftakken, biedermeier, kerkversiering gewenst?
 5. Wie zullen de bloemen dragen tijdens de uitvaart?
 6. Zijn er bij de uitvaart rouwvolgauto’s gewenst?
 7. Door wie wordt de overledene bij de uitvaart (en indien thuis) uitgedragen?
 8. Is er gelegenheid tot persoonlijk en/of schriftelijk condoleren?
 9. Vindt er een kerkelijke uitvaart plaats en waar? Wie zal de kerkdienst/viering leiden?
 10. Brandt er een kaars? (huwelijk-. doop- of jubileumkaars)
 11. Zal er een koffietafel worden gehouden? Wat moet daar bij zijn en waar moet dat zijn?
 12. Moet er een gedachtenisprentje worden gedrukt? (evt. met foto)
 13. Zal er een liturgie of misboekje worden gemaakt?
 14. Wat is de plaats van eventuele kinderen en kleinkinderen in het geheel?
 15. Geven zij bloemen, tekeningen, spreken zij een gedicht of persoonlijk woord?
 16. Mogen er nog andere mensen spreken?
 17. Wie bedankt er en waar en wanneer? Wie moeten er bedankt worden?